• W kierunku lepszej opieki zdrowotnej – rola danych uzyskanych w praktyce (RWE) – 14.06.2019

  2019
 • Opieka zdrowotna oparta na wynikach leczenia pacjentów drogą do innowacji w ochronie zdrowia – 5.10.2018

  2018
 • Pacjent w centrum skoordynowanej opieki zdrowotnej – 26.05.2017

  2017
 • Jak w Polsce leczymy raka? Dostępność nowoczesnego leczenia onkologicznego – 23.04.2015

  2015

Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu

Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu to inicjatywa wspierana przez firmy LifeScience, która ma na celu inspirować dyskusję o kształcie i kierunku reform w polskiej ochronie zdrowia i przyczynić się do wypracowania modelu relacji między interesariuszami, opartego na prowadzeniu otwartego dialogu, zgodnie z doświadczeniami szwajcarskimi. Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu organizowane jest przez Polsko-Szwajcarską Izbę Gospodarczą pod patronatem Ambasady Szwajcarii, a od 2017r. wspólnie z Ambasadą Szwajcarii.

Partnerami wszystkich dziewięciu edycji były firmy Roche i Novartis. Dodatkowo w listopadzie 2011r. oraz w 2014r. partnerem konferencji była firma Nestlé, w 2012r. Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A., a w 2015r. Alivia, Fundacja Onkologiczna Osób Młodych. Wszystkim partnerom dotychczasowych edycji bardzo dziękujemy. Partnerami 10 edycji Polsko-Szwajcarskiego Forum Dialogu są firmy Roche i Novartis.

W ramach Polsko-Szwajcarskiego Forum Dialogu do tej pory odbyło się dziewięć spotkań:

2020

Cyfrowa transformacja i opieka zdrowotna oparta na danych: nowe możliwości, jakie stwarza pandemia COVID-19

2020

Sukcesy i wyzwania w czasie Covid-19 w Szwajcarii i Polsce. Wnioski na przyszłość.

2019

W kierunku lepszej opieki zdrowotnej – rola danych uzyskanych w praktyce (RWE)

2018

Opieka zdrowotna oparta na wynikach leczenia pacjentów drogą do innowacji w ochronie zdrowia

2017

Pacjent w centrum skoordynowanej opieki zdrowotnej

2015

Jak w Polsce leczymy raka? Dostępność nowoczesnego leczenia onkologicznego

2014

Jak wdrożyć strategię walki z rakiem? Wyzwania, przed którymi stoi Polska. Szwajcarskie doświadczenia – implementacja reform systemowych, rola dialogu między interesariuszami we współpracy z parlamentarnym zespołem ds. onkologii pod przewodnictwem poseł Alicji Dąbrowskiej oraz Polskim Towarzystwem Onkologicznym

2013

Polityka senioralna w Europie na przykładzie doświadczeń Szwajcarii. Wyzwania Międzyresortowe w Opiece Senioralnej w Polsce – we współpracy z Sejmową Komisją Zdrowia pod przewodnictwem Poseł Beaty Małeckiej-Libery

2012

Dialog jako najlepszy sposób na osiągnięcie optymalnych rozwiązań w systemie ochrony zdrowia

2011

Profilaktyka i promocja zdrowia – nowe perspektywy dla państwa i samorządu

2011

Ile rynku, ile państwa w ochronie zdrowia. Konkurencja między płatnikami – doświadczenie szwajcarskie

 

Najbliższa edycja 2020

Successes and challenges during COVID-19 in Switzerland and Poland. Experience gained for future potential pandemics.

X Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu / Polish-Swiss Forum for Health Dialogue

– webinar –
2.07.2020, 11:00-13:00

Temat: Sukcesy i wyzwania w czasie Covid-19 w Szwajcarii i Polsce. Wnioski na przyszłość.

Wiele krajów w Europie musiało szybko zareagować na Covid-19. Zarówno Polska, jak i Szwajcaria zdołały powstrzymać pandemię i zniosły niektóre restrykcyjne środki w celu normalizacji naszego życia i odmrożenia gospodarki.

Ambasada Szwajcarii oraz Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza serdecznie zapraszają na webinarium, które odbędzie się w ramach cyklu konferencji Polsko-Szwajcarskiego Forum Dialogu. Ministerstwo Zdrowia objęło patronat nad tym wydarzeniem.

Webinarium jest otwartym eventem adresowanym zarówno do przedstawicieli służby zdrowia w Polsce, jak i w Szwajcarii. Celem spotkania jest zwrócenie uwagi na zarządzanie kryzysowe w obszarze opieki  zdrowotnej, a także wypracowanie dobrych praktyk w radzeniu sobie z przyszłymi pandemiami.

Spotkanie odbędzie się 2.07 w godz. 11:00-13:00.

 

Topic: Successes and challenges during COVID-19 in Switzerland and Poland. Experience gained for future potential pandemics.

Many countries in Europe were surprised by the impact of COVID-19 and had to react vigorously. Both Poland and Switzerland managed to contain COVID-19 and to abolish some of the restrictive measures taken to normalize our lives and restart our economies.

It is therefore a pleasure to invite you to this webinar, jointly organized by the Embassy of Switzerland and the Polish-Swiss Chamber of Commerce. The webinar takes place in the framework of the Polish-Swiss Forum for Health Dialogue. The Ministry of Health took patronage over this event.

This webinar is an open event addressing both healthcare representatives in Poland and Switzerland. The aim of this webinar is to reflect our health crisis management and to discuss how future pandemic challenges have to be met. 

The online meeting will take place on 2.07 at 11:00am-1:00pm.

Agenda

11:00 – 11:30

I. Czego się nauczyliśmy? Sukcesy i wyzwania w czasie Covid-19 z perspektywy służby zdrowia.

dr Daniel Koch, konsultant ds. zarządzania kryzysowego i komunikacji, były dyrektor departamentu chorób zakaźnych w szwajcarskim Federalnym Urzędzie Zdrowia Publicznego (FOPH) (Szwajcaria)

dr Jarosław Jan Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny

11:00 – 11:30

I. What are the lessons learned? Successes and challenges during COVID-19 Crisis from a health perspective.

Dr Daniel Koch, consultant for crisis management and communication, former Head of Communicable Diseases at the Swiss Federal Office of Public Health  (FOPH) and Federal delegate for COVID-19 (Switzerland)

Dr Jarosław Jan Pinkas, Chief Sanitary Inspector

11:30 – 12:00

II. Jakie mogą być konsekwencje dla przemysłu farmaceutycznego, biorąc pod uwagę ryzyko ponownego pojawienia się pandemii?

Wiktor Janicki, Dyrektor Generalny Roche Polska

Wojciech Nowak, Public Affairs Director Europe, Novartis

11:30 – 12:00

II. What might be the consequences for pharmaceutical industry dealing with future pandemic risks?

Wiktor Janicki, General Manager, Roche Poland

Wojciech Nowak, Public Affairs Director Europe, Novartis

12:00 – 12:30

III. Konsekwencje strategicznego podejścia do polityki zdrowotnej wywołanego pandemią Covid-19 (w ujęciu międzynarodowym)

dr Gilles Poumerol, współpracownik Genewskiego Centrum Polityki Bezpieczeństwa, były szef Sekretariatu ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych w Światowej Organizacji Zdrowia

prof. Tomasz Zdrojewski, Przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk, były Doradca Prezydenta RP ds. zdrowia

prof. Wojciech Hanke, Zastępca Przewodniczącego Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk

12:00 – 12:30

III. International and multilateral: Strategic Health Policy Implications of the COVID-19 Crisis


Dr Gilles Poumerol, Associate Fellow with the Geneva Centre for Security Policy (GCSP) and Former Acting Chief of the International Health Regulations Secretariat at the World Health Organization (WHO)

prof. Tomasz Zdrojewski, President of the Public Health Committee of the Polish Academy of Sciences and former Advisor to the President of the Republic of Poland

prof. Wojciech Hanke, Deputy President of the Public Health Committee of the Polish Academy of Sciences

12:30-13:00
Podsumowanie
12:30-13:00
Wrapping up and closure

Moderator: dr Adam Kozierkiewicz, ekspert w dziedzinie ochrony zdrowia / Healthcare System Expert

Q&A

Forum Dialogu Q&A

MEDIA

POLSKA TIMES

Gazeta dla Lekarzy

Mzdrowie

CoWzdrowiu.pl

Interia.pl

RynekZdrowia.pl

MP.pl

Biotechnologia.pl

Terapia.com.pl

KobietyiMedycyna.pl

 

Patronat Honorowy / Patronage

Partnerzy / Partners

Paneliści / Speakers

Daniel Koch: były dyrektor departamentu chorób zakaźnych w szwajcarskim Federalnym Urzędzie Zdrowia Publicznego (FOPH), Daniel Koch został wyznaczony jako delegat rządu federalnego Szwajcarii ds. COVID-19. Kierował opracowywaniem i wdrażaniem szwajcarskich środków zapobiegawczych, ale został także twarzą odpowiedzi szwajcarskiego rządu na pandemię, niestrudzenie odpowiadając na pytania dziennikarzy w ciągu ostatnich miesięcy. Po odroczeniu odejścia z funkcji z powodu kryzysu, ostatecznie przeszedł na emeryturę w czerwcu 2020, i obecnie pracuje jako niezależny konsultant ds. zarządzania kryzysowego i komunikacji.


Daniel Koch
: Former head of communicable diseases at the Swiss Federal Office of Public Health (FOPH), Daniel Koch was appointed as the Swiss federal government’s Delegate for COVID-19. Besides leading the development and implementation of the Swiss containment measures, he became the face of the Swiss government’s response to the pandemic by tirelessly answering journalists questions over the last months. After postponing his departure due to the crisis, he finally retired in June 2020 and now works as an independent consultant for crisis management and communication.

Jarosław Jan Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny, prof. CMKP, Lekarz, menedżer, doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista w  zakresie chirurgii ogólnej, medycyny rodzinnej i zdrowia publicznego, nauczyciel akademicki, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego, dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. W latach 2005-2007 podsekretarz stanu w  Ministerstwie Zdrowia, w latach 2015-2017 sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, w latach 2017-2018 sekretarz stanu w Kancelarii Premiera.


Jarosław Jan Pinkas
– MD PhD., manager, specialist in general surgery, family medicine and public health, academic teacher, national consultant in public health, director of the School of Public Health at the Medical Centre for Postgraduate Education. In  the years 2005-2007 Undersecretary of State in the Ministry of Health, in the years 2015-2017 Secretary of State in the Ministry of Health, in the years 2017- 2018 Secretary of State in the Prime Minister’s Office. Since 2018 Chief Sanitary Inspector.

Wiktor Janicki pełni funkcję Dyrektora Generalnego Roche Polska od lutego 2016 roku. Nadzoruje realizację kluczowych dla firmy projektów na rynku polskim, współtworzy strategię i wizję rozwoju spółki oraz koordynuje ich wdrażanie. Ukończył z wyróżnieniem Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Z branżą farmaceutyczną związany jest od 2003 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce i za granicą obejmując kolejne stanowiska o rosnącym zakresie odpowiedzialności w spółkach Wyeth i Janssen. W 2010 roku został dyrektorem finansowym w Roche Polska.
Jest aktywnym członkiem stowarzyszeń branżowych, pełni funkcje wiceprezesa Zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA oraz wiceprezesa Federacji Przedsiębiorców Polskich. Pasjonują go tematy dotyczące zrównoważonego rozwoju, kreowania przyszłych liderów oraz agile’owego podejścia do sposobu pracy, które, w co mocno wierzy, będą w przyszłości kształtować nas jako społeczeństwo.
W wolnym czasie uwielbia wędrówki po Bieszczadach, zapewniających malownicze widoki oraz schronienie przed cywlizacją.


Wiktor Janicki
holds the position of General Manager of Roche Poland since February 2016. He provides oversight over key company projects in Poland, co-creates the strategy and vision of the company development and coordinates their implementation.
He graduated with honors from the Warsaw School of Economics. He joined the pharmaceutical industry in 2003. He has gained professional experience in Poland and abroad in roles of increasing responsibility in Wyeth and Janssen. In 2010 he joined Roche Poland in the role of Finance Director.
Wiktor is actively engaged in several industry associations, acting as vice-president of the Management Board of Infarma and vice-chair of the Board of Federation of Polish Entrepreneurs. He is passionate about sustainability, developing future leaders and agile ways of working with the belief that these topics will shape our future as a society.
In his free time, Wiktor loves hiking in Bieszczady Mountains, which offer scenic views and refuge from civilization as well as a connection to his place of birth in the Subcarpathia region.

Wojciech Nowak, Public Affairs Director Europe, Novartis. Ma ponad 15 lat doświadczenia w  tworzeniu polityki dotyczącej systemu ochrony zdrowia, rynku farmaceutycznego i integracji z Unią Europejską. Rozpoczął karierę w polskim Ministerstwie Zdrowia, doradzając liderom politycznym w sprawach związanych z integracją europejską i opieką zdrowotną, a następnie pracując w Dyrekcji Zdrowia Komisji Europejskiej odpowiedzialnej za przygotowania związane z pandemią. Po dołączeniu do sektora prywatnego, pełnił wiele coraz bardziej odpowiedzialnych ról politycznych w firmach z sektora medycznego, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Ze swoim doświadczeniem w naukach politycznych i stosunkach międzynarodowych, jest ekspertem w dziedzinie systemów opieki zdrowotnej i podejmowania decyzji opartych na dowodach. Za swoje zadanie uważa zapewnienie pacjentom dostępu do jak najlepszej opieki zdrowotnej.


Wojciech Nowak
, Public Affairs Director Europe, Novartis. More than 15 years of experience in policy creation related to healthcare systems, pharmaceutical market, and EU integration. Started his career at the Polish Ministry of Health counselling policy leaders on European integration and healthcare matters, followed by assignment in the Health Directorate of the European Commission responsible for pandemic preparedness. After joining private sector has been serving in a number of senior leadership policy roles of growing responsibility in healthcare companies, on country and international levels. With the background in political sciences and international relations, he is an expert in healthcare systems and evidence based decision making. On a journey to deliver access and best healthcare outcomes to patients.

Gilles Poumerol jest międzynarodowym specjalistą ds. zdrowia publicznego. Przez 30 lat pracował ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) w różnym charakterze na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym. Ma bogate doświadczenie w zakresie epidemiologii i nadzoru HIV/AIDS, chorób przenoszonych drogą płciową i gruźlicy w rejonie Karaibów, w Azji, na Pacyfiku oraz w Afryce. Przez ostatnie 10 lat odpowiadał za dział Międzynarodowe Podróże i Zdrowie (International Travel and Health, ITH) i zmienione międzynarodowe przepisy zdrowotne (International Health Regulations, IHR). Obecnie jest konsultantem podczas szkoleń dot. międzynarodowych przepisów zdrowotnych (IHR) i bezpieczeństwa w zakresie zdrowia na świecie (Global Health Security). Dr Poumerol otrzymał tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Paryskim w 1981, tytuł magistra w dziedzinie zdrowia krajów rozwijających się na uczelni w Londynie (London School of Hygiene and Tropical Medicine) w 1987, a także liczne dyplomy w zakresie medycyny tropikalnej i epidemiologii na Uniwersytecie Paryskim.


Gilles Poumerol
is an international public health specialist. He worked with the World Health Organization (WHO) for 30 years in various capacities at country, regional, and global level. He has extensive experience in the Caribbean, in Asia, in the Pacific, and in Africa on the epidemiology and control of HIV/AIDS, sexually transmitted infections and tuberculosis. In the past 10 years he was in charge of International Travel and Health (ITH) and the revised International Health Regulations (IHR). He is presently consultant for IHR and Global Health Security trainings. Dr Poumerol received his MD from the University of Paris in 1981, his Masters of Science in community health in developing countries from the London School of Hygiene and Tropical Medicine in 1987, and diplomas in tropical medicine and epidemiology from the University of Paris.

Tomasz Zdrojewski – Doradca Prezydenta RP ds. zdrowia; Doktor habilitowany medycyny. Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz hypertensjologii. Nauczyciel akademicki i pracownik naukowy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od roku 1994 intensywnie zajmuje się epidemiologią kliniczną, prewencją, farmakoekonomią oraz polityką zdrowotną. W listopadzie 2005 r. inicjator prac Zespołu „Polskie Zdrowie 2005-10-20” powołanego przez Ministra Zdrowia w celu przygotowania głównych założeń dla naprawy systemu ochrony zdrowia. Do czasu powołania na doradcę Prezydenta RP był przewodniczącym tego Zespołu. W latach 2001-2006 rzecznik prasowy AM w Gdańsku. W 2006 roku otrzymał indywidualną nagrodę Ministra Zdrowia. Członek grup roboczych i zarządów polskich i europejskich towarzystw naukowych. Autor lub współautor ponad 170 prac naukowych i rozdziałów w podręcznikach w dziedzinie kardiologii, epidemiologii klinicznej, farmakoekonomii, prewencji i polityki zdrowotnej, w tym ważnych artykułów opisujących sytuację epidemiologiczną w Polsce, opublikowanych w renomowanych pismach zagranicznych.


Tomasz Zdrojewski 
– Advisor to the President for health; He has a Ph. D. in medicine. Specialist in internal diseases and hypertensiology. Lecturer and scholar in the Medical Academy in Gdańsk. Since 1994 he has been extensively dealing with clinical epidemiology, prevention, pharmacoeconomics and health policy. In November 2005 he initiated work of the “Polish Health 2005-10-20” Team, appointed by the Minister of Health in order to prepare the key assumptions for turnaround of the health protection system. Until his appointment for Advisor to the President of the Republic of Poland Mr Zdrojewski was head of this Team. In the years 2001-2006 he was press spokesman of the Medical Academy in Gdańsk. In 2006 he received an individual reward from the Minister of Health. Mr Zdrojewski is a member of various working groups as well as boards of Polish and European scientific societies. The author or coauthor of more than 100 research papers in cardiology, clinical epidemiology, pharmacoeconomics, prevention and health policy, including important articles describing the epidemiological situation in Poland, which appeared in renowned foreign magazines.

Wojciech Hanke – konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia środowiskowego, zastępca dyrektora ds. naukowych i kierownik Zakładu Epidemiologii Środowiskowej w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. Odpowiedzialny za kontakty z WHO w dziedzinie zdrowia środowiskowego (National Contact Point).


Wojciech Hanke
– is a national consultant in the field of environmental health and Deputy Director for Research and Head of the Department of Environmental Epidemiology at the Institute of Occupational Medicine in Łódź. He is responsible for contacting WHO in the field of environmental health (National Contact Point).

Adam Kozierkiewicz,  absolwent Medycyny oraz Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1992), ukończył szkolenia na uniwersytecie w Harvardzie, Semmelweis oraz SGH. Pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Ministerstwie Zdrowia oraz w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Jego specjalizacją oraz głównym obszarem zainteresowań jest ekonomia zdrowia oraz zarządzanie zdrowiem.


Adam Kozierkiewicz
, graduate of Faculty of Medicine at the Jagiellonian University in Krakow (1992), and School of Public Health at the same Univesity, as well as post-graduate trainings at the Harvard, Semmelweis and Warsaw Economic Universities. Work experience at the Jagiellonian University, Ministry of Health Republic of Poland and the European Investment Bank. Major area of interest and expertise are health information, health economy and management.


Poprzednie edycje


2019
W kierunku lepszej opieki zdrowotnej – rola danych uzyskanych w praktyce (RWE)

„To ważne, aby wspólnie mówić nie tylko o problemach, ale także wypracowywać rozwiązania, które mogą wpłynąć na poprawę jakości opieki zdrowotnej. Właśnie to wspólne określenie celu i jego realizacji nadaje wyjątkowości Forum Dialogu tworząc szanse na powstanie szerokiego planu i może przyczynić się do osiągnięcia efektu, który zaspokoi rosnące potrzeby pacjentów.” – Jürg Burri, Ambasador Szwajcarii w Polsce

Paneliści


Od lewej: Lukas Schifferle (Radca Handlowy Ambasady Szwajcarii), dr Jakub Gierczyński (MBA, ekspert systemu ochrony zdrowia), dr med. Adrian Jaggi (Dyrektor projektu Ehealth w Santésuisse, Swiss Health Insurer Association – Szwajcarskie Stowarzyszenie Ubezpieczeń Zdrowotnych), Avi Matan (Novartis Oncology General Manager), Doris Fiala (członek parlamentu szwajcarskiego, przewodnicząca szwajcarskiej komisji kontroli / nadzoru parlamentarnego, przewodnicząca FDP Women, członek zarządu w Procivis), Ulrich Schwendimann (Dyrektor Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej), prof. nadzw. dr hab. n. med. Iwona Ługowska (Kierownik Oddziału Badań Wczesnych Faz, COI Warszawa), Bartosz Poliński (Prezes Zarządu Fundacji Alivia), dr inż. Agnieszka Sznyk (Prezes Zarządu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju), Katarzyna Stadnicka (Scientific Director Roche Pharma International Foundation Medicine, Roche Polska), Anna Romańczyk (Główny Specjalista w Departamencie e-zdrowia, Ministerstwo Zdrowia)

Oficjalne otwarcie

 • Jürg Burri, Ambasador Szwajcarii w Polsce
 • Aleksander Pociej, Senator Rzeczypospolitej Polskiej
 • Moderator

  dr Jakub Gierczyński, MBA, ekspert systemu ochrony zdrowia
2018
Opieka zdrowotna oparta na wynikach leczenia pacjentów drogą do innowacji w ochronie zdrowia

„System Value-Based Medicine oparty jest na podejściu długoterminowym wymagającym wdrożenia odpowiednich wskaźników oraz opieki koordynowanej – która określa, w jaki sposób powinniśmy zająć się pacjentem jako regulator i jak pacjent powinien być traktowany. Nie powinno mu się proponować jednostkowej usługi i zostawiać go samemu sobie. Stworzenie Narodowego Instytutu Onkologii w Polsce, jako sieci bazującej na francuskim instytucie onkologii, który jest uznawany za jeden z najlepszych na świecie, pomoże wdrożyć najwyższe standardy w całym kraju. Pomoże zapewnić pacjentowi opiekę od samego początku choroby do zakończenia terapii oraz rekonwalescencji. Ta koordynacja, to prowadzenie pacjenta jest niezbędne.” – Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia

„W Szwajcarii problemem jest, że każdy kanton chce się zajmować wszystkim, mieć system obejmujący pełen serwis usług. Tak naprawdę nie jest to konieczne, to błędna motywacja. Dla przykładu: skomplikowane operacje serca – liczba takich przypadków nie uzasadnia liczby placówek, które się nimi zajmują, trzeba więc zmniejszyć liczbę placówek, które wykonują takie operacje i je scentralizować. Z drugiej strony trzeba zagwarantować istnienie sieci zdecentralizowanych placówek podstawowej opieki. Należy zrównoważyć te potrzeby.” – dr Gerhard Pfister, Deputowany do Szwajcarskiej Rady Narodowej, Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, Przewodniczący Polsko-Szwajcarskiej Grupy Parlamentarnej

Paneliści


Od lewej: Beata Ambroziewicz (Prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia”), dr n. med. Grzegorz Juszczyk (Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Pubicznego- Państwowego Zakładu Higieny), Lukas Schifferle (Radca Handlowy Ambasady Szwajcarii), prof. dr med. Beat Müller (Dyrektor Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Aarau), Jürg Burri (Ambasador Szwajcarii w Polsce), dr Gerhard Pfister (Deputowany do Szwajcarskiej Rady Narodowej, Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, Przewodniczący Polsko-Szwajcarskiej Grupy Parlamentarnej), Ulrich Schwendimann (Dyrektor Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej), dr Małgorzata Gałązka-Sobotka (Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego), prof. dr hab. n.med. Tadeusz Pieńkowski (Prezes Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi), Joanna Bekker (Dyrektor ds. rozwoju biznesu, Polityka Insight)

Oficjalne otwarcie

 • Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia
 • Jürg Burri, Ambasador Szwajcarii w Polsce
 • Moderator

  Joanna Bekker, Dyrektor ds. rozwoju biznesu, Polityka Insight
2017
Pacjent w centrum skoordynowanej opieki zdrowotnej

„Opieka skoncentrowana na pacjencie, dotyczy sytuacji, w której potrzeby zdrowotne nie zostały jeszcze zdefiniowane. Dążymy do tego, żeby ludzie trafiali ze swoimi problemami do profesjonalisty, który wskaże nam różne możliwości systemu. To jest właśnie koordynowana opieka, która ma być budowana wraz z ustawą o Podstawowej Opiece Zdrowotnej.” – dr n.med. Zbigniew Król, Wiceminister Zdrowia

„Jestem parlamentarzystą od 10 lat. Średnio co 2-3 lata obserwuję jak na scenę polityczną wkraczają nowi politycy z nowymi pomysłami. Jeżeli co miesiąc czy co rok staramy się coś zmienić w systemie opieki zdrowotnej, to niestety pacjentom, obywatelom, to nie pomaga. Po drugie, dajmy pacjentom, ubezpieczonym i obywatelom jak najwięcej wolności. Poinformujmy ich również ile kosztuje ich opieka zdrowotna. W moim przekonaniu nie możemy stosować tylko podejścia inżynieryjnego. To podejście ekonomiczne będzie odgrywało coraz większą rolę, ponieważ tworzymy cały system zachęt, na podstawie którego ludzie podejmują decyzje. Podejście inżynieryjne i ekonomiczne muszą się równoważyć.” – dr med. Ignazio Cassis, Członek Parlamentu Konfederacji Szwajcarskiej

Paneliści


Od lewej: dr n. med. Zbigniew Król (Wiceminister Zdrowia), dr med. Ignazio Cassis (Członek Parlamentu Konfederacji Szwajcarskiej), prof. dr hab. Ewelina Nojszewska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. dr med. Gregor Zünd (profesor chirurgii, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Szpitala Uniwersyteckiego w Zurychu), prof. dr hab. n. med. Mirosław Wysocki (Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Krajowy Konsultant w dziedzinie Zdrowia Publicznego), Piotr Arak (Główny Badacz, Polityka Insight)

Oficjalne otwarcie

 • Andrej Motyl, Ambasador Szwajcarii w Polsce
 • Moderator

  Piotr Arak, Główny Badacz, Polityka Insight
2015
Jak w Polsce leczymy raka? Dostępność nowoczesnego leczenia onkologicznego

„Niestety odkrywamy, że pacjenci stykają się z paradoksem. Przez dziesięciolecia czekaliśmy aż nauka rozwiąże problem raka. Teraz mamy dużo nowych, skutecznych, innowacyjnych leków. Ale wielu pacjentów nie ma do nich dostępu. Nawet najbezpieczniejszy, najbardziej efektywny lek, który przybywa za późno, nie jest dla pacjenta żadną korzyścią.” – prof. Francesco De Lorenzo, Prezes Europejskiej Koalicji Chorych na Raka

Paneliści


Od lewej: Jacek Żakowski (dziennikarz), Martina Weiss (Szefowa Działu Zakupów Leków i Usług Medycznych największej szwajcarskiej kasy chorych Helsana), prof. Wiesław Jędrzejczak (Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego), prof. Francesco De Lorenzo (Prezes Europejskiej Koalicji Chorych na Raka), Bartosz Poliński (Prezes Fundacji Alivia), prof. Cezary Szczylik (Kierownik Kliniki Onkologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym MON Wojskowego Instytutu Medycznego)

Oficjalne otwarcie

 • Chantal Moser, Szef Działu Ekonomicznego, Ambasada Szwajcarii w Polsce
 • Moderator

  Jacek Żakowski, dziennikarz
2014
Jak wdrożyć strategię walki z rakiem? Wyzwania, przed którymi stoi Polska. Szwajcarskie doświadczenia - implementacja reform systemowych, rola dialogu między interesariuszami we współpracy z parlamentarnym zespołem ds. onkologii pod przewodnictwem poseł Alicji Dąbrowskiej oraz Polskim Towarzystwem Onkologicznym.

„Choć nasz system opieki zdrowotnej nie jest doskonały, w pewnych obszarach mamy istotną przewagę nad innymi państwami. Szwajcaria plasuje się bowiem na 1. pozycji w raportach OECD dotyczących długości życia. W kraju Helwetów żyje 8 mln mieszkańców, a większość pozostaje aktywna do bardzo późnej starości. Średnia długość życia wynosi 82,8 lat.” – prof. Jakob Passweg, Prezes Szwajcarskiej Ligi do Walki z Rakiem, ordynator Kliniki Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Bazylei

„Zdiagnozowaliśmy sytuację polskiej onkologii. Uważamy, że brakuje przede wszystkim całościowej, systemowej strategii obejmującej wszystkie aspekty diagnostyczne, terapeutyczne ścieżki chorego, ale również właściwe kształcenie kadr medycznych – zarówno przeddyplomowe, jak i podyplomowe.” – prof. Jacek Jassem, Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku

Paneliści


Od lewej: dr Beat Seiler (Dyrektor medyczny Helsana, największej kasy chorych w Szwajcari), Ulrich Schwendimann (Dyrektor Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej), Lukas Beglinger (Ambasador Szwajcarii), Alicja Dąbrowska (Poseł na Sejm RP, Członek Komisji Zdrowia, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii, lekarz), prof. Jacek Jassem (Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku), prof. Jakob Passweg (Prezes Szwajcarskiej Ligi do Walki z Rakiem, ordynator Kliniki Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Bazylei)

Oficjalne otwarcie

 • Alicja Dąbrowska, Poseł na Sejm RP, Członek Komisji Zdrowia, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii, lekarz
 • Lukas Beglinger, Ambasador Szwajcarii
2013
Polityka senioralna w Europie na przykładzie doświadczeń Szwajcarii. Wyzwania Międzyresortowe w Opiece Senioralnej w Polsce – we współpracy z Sejmową Komisją Zdrowia pod przewodnictwem Poseł Beaty Małeckiej-Libery

Paneliści

Od lewej: Renata Furman (redaktor, Służba Zdrowia –Polish Medical Journal), dr Marzena Breza (Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej), Tomasz Latos (Przewodniczący Komisji Zdrowia), prof. Bolesław Samoliński (Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego), Beata Małecka-Libera (Poseł, Przewodnicząca Sejmowej Podkomisji Stałej ds. Zdrowia Publicznego), Igor Radziewicz-Winnicki (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia), Hans Groth (Prezes World Demographic & Agening Forum, wykładowca Uniwersytetu w St. Gallen), Ignazio Cassis (Członek Komisji Zdrowia Zgromadzenia Federalnego Szwajcarii)

Oficjalne otwarcie

 • Beata Małecka-Libera, Poseł, Przewodnicząca Sejmowej Podkomisji Stałej ds. Zdrowia Publicznego
 • Marek Kondrat, Prezes Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej
 • Lukas Beglinger, Ambasador Szwajcarii
2012
Dialog jako najlepszy sposób na osiągnięcie optymalnych rozwiązań w systemie ochrony zdrowia

„Zgadzam się z tym, że politycy powinni być inicjatorami dialogu. Konsultacje powinny być otwarte, przejrzyste i stać na gruncie wydatków – ograniczone środki i zasoby versus nieograniczone oczekiwania.” – Marek Balicki, były Minister Zdrowia

„Myślę, że największą rolę w inicjowaniu dialogu nt. systemu ochrony zdrowia powinno odegrać środowisko medyczne i stowarzyszenia lekarzy. W sytuacji, gdy trudno jest przeprowadzić rozmowy pomiędzy stroną rządową, a pozostałymi środowiskami, to właśnie lekarze powinni się włączyć i stanąć w roli gospodarza debaty.” – prof. Thomas Zeltner, specjalny wysłannik Dyrektora Generalnego Światowej Organizacji Zdrowia ds. Finansów i wieloletni Minister Zdrowia w Szwajcarii

Paneliści


Od lewej: ks. Arkadiusz Nowak (Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej), Romuald Krajewski (Wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej), Thomas Cueni (Sekretarz Generalny szwajcarskiego stowarzyszenia branżowego Interpharma), prof. Thomas Zeltner (specjalny wysłannik Dyrektora Generalnego Światowej Organizacji Zdrowia ds. Finansów i wieloletni Minister Zdrowia w Szwajcarii), prof. Witold Orłowski (Główny Doradca Ekonomiczny PwC), Dorota Fal (Doradca Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń), Paweł Sztwiertnia (Dyrektor Generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA), Marek Balicki (były Minister Zdrowia), Jakub Szulc (były Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia)

Oficjalne otwarcie

 • Lukas Beglinger, Ambasador Szwajcarii
 • Moderator

  prof. Witold Orłowski, Główny Doradca Ekonomiczny PwC
2011
Profilaktyka i promocja zdrowia – nowe perspektywy dla państwa i samorządu

„Federacja [Szwajcaria] i jej organy są odpowiedzialne za tworzenie raz na 8 lat strategii dla zdrowia. Oczywiście ta strategia nie może być budowana przez samą Federację, przez samą centralę. Tu konieczne jest współdziałanie z kantonami, a także z organizacjami pozarządowymi. Dyskusja między tymi trzema partnerami nie była bynajmniej łatwa. Była jednakże niezbędna w szukaniu podstawowych pryncypiów i kierunków. Ostatecznie rolę przewodnią w konstruowaniu strategicznych rozwiązań będzie miała Federacja. To ona, po uwzględnieniu opinii, zaleceń i oczekiwań partnerów ma głos decyzyjny.” – dr Ignazio Cassis, lekarz, polityk, parlamentarzysta, członek Komisji ds. Zdrowia kantonu Ticino w Szwajcarii

Paneliści

Od lewej: Anna Koprowicz (Polskie Radio Szczecin), Witold Tomaszewski (Przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego), prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński (Przewodniczący Podkomisji ds. Priorytetów Ministerstwa Zdrowia podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, Konsultant Krajowy ds. Zdrowia Publicznego), Wojciech Matusewicz (Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznej), Piotr Dąbrowski (Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia), prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki (lekarz, chirurg, polityk), Hanna Zych-Cisoń (Wicemarszałek Województwa Pomorskiego), dr Ignazio Cassis (lekarz, polityk, parlamentarzysta, członek Komisji ds. Zdrowia), dr Thomas Mattig (Prezes Fundacji Health Promotion Switzerland), Ulrich Schwendimann (Dyrektor Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej)

Oficjalne otwarcie

 • Marek Kondrat, Prezes Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej
 • Lukas Beglinger, Ambasador Szwajcarii
 • Moderator

  Anna Koprowicz, Polskie Radio Szczecin
2011
Ile rynku, ile państwa w ochronie zdrowia. Konkurencja między płatnikami – doświadczenie szwajcarskie

Paneliści

Od lewej: dr Marek Balicki (Minister Zdrowia w latach 2004-2005), dr Andrzej Sośnierz (Prezes NFZ w latach 2006-2007),  dr Eugen David (Członek Komisji Bezpieczeństwa Społecznego i Zdrowia Rady Kantonów, były prezes jednej z największych kas chorych w Szwajcarii), Ulrich Schwendimann (Dyrektor Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej), Krzysztof Piątek (redaktor, THINKTANK Magazine) oraz dr Thomas Zeltner, założyciel Globalnego Forum ds. Bezpieczeństwa Pacjentów, były szef Szwajcarskiego Federalnego Urzędu ds. Zdrowia (nie ma na zdjęciu)

Oficjalne otwarcie

 • Marek Kondrat, Prezes Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej
 • Bénédict de Cerjat, Ambasador Szwajcarii
 • Moderator

  Krzysztof Piątek, redaktor, THINKTANK Magazine
 • Moderator

  Ulrich Schwendimann, Dyrektor Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej

Organizatorzy i Partnerzy


Organizatorzy

Ambasada Szwajcarii

Ambasada Szwajcarii w Polsce wspiera relacje dwustronne pomiędzy Szwajcarią i Polską. Poza działaniami dyplomatycznymi wspiera również szwajcarskie firmy w Polsce, promuje dwutorowo handel i inwestycje, organizuje imprezy kulturalne i inne wydarzenia, promuje turystykę w Szwajcarii i aktywnie udziela się na polu współpracy wojskowej. Ponadto część Ambasady stanowi Konsulat, który oferuje pełen zakres usług konsularnych dla Szwajcarów w Polsce i Polaków w Szwajcarii. Ambasada zatrudnia 23 osoby i znajduje się, podobnie jak rezydencja ambasadora, przy al. Ujazdowskich 27, w jednej z najładniejszych willi warszawskich.

https://www.eda.admin.ch/

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza jest największą platformą polsko-szwajcarskich kontaktów biznesowych. Zrzesza i reprezentuje przeważającą większość szwajcarskich firm na polskim rynku. Rozwija polsko-szwajcarskie stosunki gospodarcze i promuje Szwajcarię w Polsce i Polskę w Szwajcarii.

Izba to wymiana informacji i doświadczeń, a także inspirujące spotkania. Poprzez projekty skierowane do różnych branż i profesjonalistów, wspiera firmy zrzeszone w realizacji ich celów biznesowych.
Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie powstała w 1998 roku. Izba jest dobrowolnym, niedotowanym przez instytucje publiczne, stowarzyszeniem według prawa polskiego. Obecnie liczy ok. 200 członków, a ich aktualna lista dostępna jest na stronie www.swisschamber.pl.

https://swisschamber.pl

Partnerzy

Novartis

Novartis jest światowym liderem w dziedzinie szeroko pojętej ochrony zdrowia. Firma odpowiada na rosnące potrzeby pacjentów i społeczeństw, wprowadzając innowacyjne produkty. Prowadzi liczne projekty badawcze oraz rejestruje nowe leki, dążąc do poprawy jakości leczenia pacjentów. Novartis zajmuje się również produkcją, importem, dystrybucją oraz promocją leków i produktów ochrony zdrowia.

https://www.novartis.pl

Roche

Roche Polska dostarcza szeroką gamę leków stosowanych w takich dziedzinach terapeutycznych jak: onkologia, nefrologia, transplantologia, reumatologia, neurologia, kardiologia i choroby zakaźne. Strategia Roche koncentrująca się na medycynie personalizowanej ma na celu dążenie do dostarczania leków, które przyczynią się znacząco do poprawy zdrowia, jakości życia oraz przedłużenia życia pacjentów. W Polsce działa także Centrum Usług Informatycznych Roche, tworzące aplikacje dla procesu rozwoju leków.

https://www.roche.pl

Kontakt


W sprawach zgłoszeń prosimy o kontakt pod adresem warsaw.events@eda.admin.ch.
W innych sprawach związanych z konferencją prosimy o kontakt z Polsko-Szwajcarską Izbą Gospodarczą.

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza

Al. Niepodległości 18, (piętro 6)
02-653 Warszawa
Tel. +48 22 322 76 25
swisschamber@swisschamber.pl

www.swisschamber.pl